Kula micinta basa
Tapi basa tan harmoni bumi
ruksak pasoléngkrah

Kula micinta sastra
Tapi sastra nu basana runtag adegan
Teu jadi kabeungharan jiwa

Kula micinta budaya
Tapi budi lan daya tan rohang nu walagri
Deuk hurip kumaha

Kula micinta alam Sunda
Pangadegan basa sastra budaya
katut bangsa Sunda nu waras waluya

Mustahil ngaropéa basa
tanpa
ngarumat buana raya

=====
Insert: Gunung Rakutak Majalaya