Paturay

PATURAY

Lain indung tega misahkeun
Kapan hirup kakurung ku waktu
ngawula kana wayahna, Jalu
Jalan teh rea piliheun
Ngarancabang sarebu hiji
Ngiker-ngiker pikahareupeun
Ngijir-ngijir lalakon diri
Ti semet ayeuna
Enya
Ti semet ayeuna

Jaga kasampeur dina kaheman
nu hamo suda. Wancina hidep
jadi rumaja jeung sawawa
Ulun kumawula dina jalan
kabangsaan
jeung agama

10 Dzulhijjah 1442 H.

Kenca-katuhu: Zifa-Adang-Aji*
*Buyutna Maestro Kawih Sunda, Pa Koko Koswara
Tilu sobat alim papisah, deudeuh…