muruy na genyasna wahangan
di suku Gunung Gede
bet kalangkang ngajirim aing

aing nu nyurup dina waktu
nu ngancik dina wanci
nu kumelendang dina mangsa

ti girang ka hilir
ti laut ka langit
Ka awan ka gunung
laju lumampah ka jauhna
~jauhna nya ka ati aing

geura mulang dina pulas-pulas hanjuang
geura ngaliuh dina paku-paku gelung
geura malik dina batu-batu calik
geura tetep dina lukut-lukut ganggeng

bet kalangkang ngajirim aing
di suku Gunung Gede
ciwahangan genclangna enyay-enyayan

Pondok Halimun Sukabumi, 19/6/18