Kaneron mangrupakeun kantong anu dijieun tina anyaman tutuwuhan. Baheula, kuring kungsi dibere Kaneron ti babaturan kuliah meunang ti lebah pakidulan Kabupaten Sukabumi. Salian ti eta, kuring oge kungsi meunang Kaneron ti bibi anu harita masih mancen tugas ngajar di pakidulan Kabupaten Cianjur. Eta Kaneron aya anu modelna make tutup aya oge anu teu make tutup, ari bahanna mah sarua; nyaeta tina bahan anyaman sebitan hoe.

Kiwari, kuring teu kahaja meunang Kaneron deui basa nganteur babaturan ngajar, pikeun nyiar kitab di toko kitab anu aya di jero Pasar Rawu – Kota Serang; ngan Kaneron ieu mah rada beda, bahanna geningan lain tinu sebitan hoe, tapi tinu bahan anyaman leunjeuran daun Pandan Samak atawa disebut oge Pandan Cucuk atawa disebut oge Pandan Leuweung. Dina basa Jawa Serang mah, eta Pandan Samak teh disebutna Pandan Alas; ari Alas teh Leuweung.

Numutkeun katerangan Si Akang anu ngical eta Kaneron di jongko parabot ibu-ibu, eta Kaneron teh lamun dina sasih Mulud mah biasa rame dianggo para santri. Ilaharna, Pandan Samak teh tangkal anu leunjeuran daunna biasa dianggo bahan pikeun nyieun samak. Samak anu biasa diamparkeun di tajug atawa masjid jaman baheula, basa jaman teu acan nganggo karpet – kadang dianggo bungkus luar mayit saatos nganggo lawon kafan.

Samentara Koja mangrupakeun kantong anu dijieun tina jujutan kulit kai. Kulit kai anu ilaharna dipake nyieun Koja ieu teh, nyaeta tangkal kai Teureup. Saurna ieu tangkal kai Teureup teh, sabenerna kaina kawilang hade, jaman heubeul mah saurna kadang dipake nyieun parahu oge. Ari tangkal Teureup mah masih dianggap baraya keneh jeung sabangsaning kulawarga tangkal Nangka jeung Sukun.

Koja anu kapimilik ieu, masih teu kahaja manggih ti Kota Serang oge. Ngan jigana, ari puseur kakaryaanana mah aya di wewengkon Kabupaten Lebak. Sabab ceuk beja, Koja mah nyurup jeung budaya urang Baduy. Lamun dina khazanah outdoor equipment bule mah, boh Kaneron boh Koja; asup kana rumpun kantong anu disebut Sling Bag, alias kantong anu disolendangkeun atawa disilangkeun dina taktak.

Serang, 14 Agustus 2014

ditulis oleh

Gelar Taufiq Kusumawardhana

Penulis merupakan ketua Yayasan Buana Varman Semesta (BVS). Adapun Yayasan Buana Varman Semesta (BVS) itu sendiri, memiliki ruang lingkup perhatian yang diwujudkan dalam tiga bidang, yakni: (1) pendidikan (Department of Education) dengan unit kerja utamanya yang diberi nama The Varman Institute – Pusat Kajian Sunda (2) Ekonomi (Department of Economy) dan (3) Geografi (Department of Geography) dengan unit kerja utamanya yang diberi nama PATARUMAN – Indigo Experimental Station.

Pada saat ini penulis tinggal di Perumahan Pangauban Silih Asih Blok R No. 37 Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat (merangkap sebagai kantor BVS).

"Menulis untuk ilmu dan kebahagiaan,

menerbangkan doa dan harapan,

atas hadirnya kejayaan umat Islam dan bangsa Indonesia".