Hapunten ralat kanggé CATETAN (2), kedah diaos:

Di Jawa Timur aya karajaan Pangjalu [sanés Panjalu!] sareng karajaan Janggala, pecahan ti karajaan Mataram, nu dibagi dua ku Raja Airlangga, kanggé para putrana sareng rayi istrina (putra pameget Raja Airlangga).
[Tingali lampiran].

Nyanggakeun.

Hasan Djafar