Mangsana kiwari basa Sunda sajatina lain ukur dipake keur nyarita sapopoe. Naha teu aya upaya eta tulisan fiksi atawa non fiksi, kayaning sastra (carpon, carnyam, novel, novelet, jrrd), kitu deui dina karya ilmiah, saperti makalah, opini, nulis buku atawa karya ilmiah nu sejena panganteurna basa Sunda. Samalah buku karya naon bae, eta mah rek basa Indonesia, basa Inggris, Tiongkok, Walanda, Jawa bisa di tarjamahkeun kana basa Sunda. Kitu deui nu aya kaitanana jeung elmu, saperti elmu tatanen, ekonomi, pulitik, samalah elmu kasehatan (kedokteran), sosial, atawa elmu nu liana panganteurna make basa Sunda. Hal ieu dianggap penting pikeun ngawanohkeun jeung ngamumule basa Sunda, utamana keur nonoman Sunda. Asana kiwari meh hese mun neangan elmu tatanen, contona wae melak pare panganteurna make Sunda, sok komo elmu kasehatan nu aya pakaitna jeung kedokteran. Bieung ayana oge. Tong helok mun basa Sunda teu dipikawanoh ku selerna sorangan. Nu jadi margalantaran, teu aya buku elmu naon wae nu ditulis ku basa Sunda. Aya eta oge nu panganteurna basa Sunda, tapi kalolobaanana dina dunya sastra, bari jeung harga bukuna oge mahal jeung arang. Tah meureun di dieu pentingna aya lembaga kaduitan Sunda nu aya pakaitna jeung kapentingan oge kamajuan urang Sunda. Atawa bisa oge Pamarentah Jawa Barat eungeuh bisa mantuan nyieun ketak basa panganteur Sunda bisa dilarapkeun ditulis dina elmu naon wae, kaasup elmu pamarentahan. (Agung Ilham Setiadi/VI/Bada Isya)