Pusat Kajian Sunda

Sajak

Bintang

  Kekasih, aku tidak mengenalmu tidak mengetahui reputasimu aku menganggap hadirmu biasa dan sekedarnya juga tidak menjadi lingkaran dari para pemujamu Kekasih, jika kita ditakdirkan bersama aku akan mencintaimu dengan …

Budaya

Pangeran Dalang

Di dalam tradisi penuturan lisan dan catatan-catatan babad, tersebutlah nama Maulana Muhammad (Pangeran Pamelekaran) yang ditugaskan oleh Maulana Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) untuk melakukan cara kerja da’wah melalui pementasan …